IFK generalforsamling

Udgivet den 21. marts 2017 - 10:04

IFKAR-Nyhedsbillede.jpgIFK GENERALFORSAMLING

IFK generalforsamling der foregik på KFUM Soldaterhjem torsdag den 16. marts, havde ikke den større bevågenhed blandt IFK’ s godt 1300 medlemmer, og 19 forskellige udvalg.
Dette kan tolkes både positivt og negativt. I hver fald kunne Jan Nielsen på formandens vegne kun byde velkommen til 12 deltagere.
Negativt i den forstand, at man ikke rigtig har tid til at være med, ens hverdag er for travlt?
Positivt i den forstand, at IFK bestyrelse gør det godt nok, alle medlemmerne får den nødvendige viden om hvad der rører sig, det være sig gennem Idrætsmeddelelser, Hjemmeside og Idrætsportal. Medlemmer ved hvor de skal henvende sig, får at få støtte til diverse aktiviteter.

IFK Bestyrelse håber meget på det positive. Efter Jan Nielsen oplæste FM beretning for året 2016, gennemgik kassereren Jørn Uffe Dam regnskabet og budgettet for 2017.
Alt blev godkendt.
Der var igen forslag fra medlemmerne, og kun bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Revisor og revisor suppleanter.
IFK bestyrelse forslog ny kontingent på 17 kr. og 17 øre pr. måned for tjenstgørende personel der betaler via løn. Kontingentet for øvrige medlemmer der betaler via bankoverførsel er 220 kr. for medlemmer under 60 år, og 110 kr. for medlemmer over 60 år. Beslutninger herved træder i kraft med det samme, dog vil alle øvrige medlemmer først erkende det i 2018, hvorimod tjenestegørende personel vi kunne se det ved løntræk i APR måned.

Valg til IFK bestyrelse ser således ud:
Forman KN Simon Rewers Hansen 2017 – 2019
Næstformand SSG Jan Nielsen 2017 – 2019
Kasserer OS Jørn Uffe Dam 2017 – 2019
Bestyrelsesmedlem SG Berit Elbæk Christensen 2017 – 2019
Bestyrelsesmedlem OS Jonas Stensdal Klitte 2017 – 2019 (nyvalgt) i stedet for Jannik V. Henriksen
1. Suppleant FOKS Eva Charlotte Lenchler 2017 – 2019
Revisor SSG Tina Rasmussen 2017 – 2019
Revisor suppleant OASS Inger Johansen 2017 – 2019
Sekretær: Stadig ingen fundet, (pt. varetager Ole jobbet som fg.) IFK byder velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Jonas S. Klitte, og STOR TAK til Jannik for flere års arbejde i bestyrelsen, og i udvalg.

Under eventuelt: Foreslog flere af deltagerne at IFK laver et mere målrettet ”hand out” om IFK’s virke, og hvordan man kan blive medlem af IFK og få en evt. støtte til sin idræt,(det arbejde bestyrelsen videre på).

Tags: