FsnKar_jpg.jpgVelkommen som medlem af Flyvestation Karups Idrætsforening.

Som medarbejder på Flyvestation Karup eller som tjenestegørende ved en af de mange enheder, der geografisk er placeret på flyvestationens område, tilbydes du medlemskab i den lokale fælles idrætsforening, benævnt:

Idrætsforeningen Flyvestation Karup - i daglig tale kaldet "IFK".

IFK varetager den frivillige idræt på flyvestationen og har en række gode tilbud om træning og konkurrencer inden for en bred vifte af idrætter. Idrætten er en del af forsvarets virksomhedskultur, og praktiseres enten som tjenstlig idræt (militær fysisk uddannelse og træning) eller som frivillig idræt med aktiviteter, som i de senere år har udviklet sig fra tidligere tiders traditionsbundne idrætter (fægtning, skydning, forhindringsbaneløb, orienteringsløb, feltsport og terrænsport) til moderne discipliner (fodbold, håndbold, volleyball, svømning, triathlon – og biathlon, cykling, faldskærmsudspring, badminton, tennis, bordtennis, flugtskydning, golf og lign.)

Dette har styrket idrætten, og skabt en god kontakt til den civile idrætsverden med bl.a. fælles arrangementer og gensidig støtte. Idrætsforeningen er således gennem mellemskab af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) tilsluttet de store landsdækkende idrætsorganisationer.

Ud over glæden ved deltagelse i lokale arrangementer og breddeidræt, er der også mulighed for, hvis du har evner og ambitioner, at deltage i eliteidræt gennem DMI, samt at kvalificere dig til de militære landshold, der konkurrerer verden rundt.

Du tilmelder dig IFK ved henvendelse til medlemsregistratoren OS Uffe Dam tlf. 728 39672 (mobil: 4199 6629), eller mail FES-SKYKAR03@mil.dk . Det månedlige kontingent er 20,17 kr. og som indeholdes i din løn, nemmere kan det næsten ikke være. Ønsker du at din ægtefælle/samlever/børn også skal være medlem af IFK, kan det også lade sig gøre, og de kan deltage på lige fod med det militære personel.

På hjemmesiden finder du også ”IFK Idrætsudvalg”, som er en oversigt over foreningens forskellige udvalg og udvalgsformænd, som du kan kontakte med ønske om deltagelse i netop den idræt, der interesserer dig mest.

I vores nyhedsarkiv og i kalenderen kan du finde information om tilmelding til arrangementer, træning, stævner og opnåede resultater. Nyhederne udarbejdes p.t. af formanden Simon Rewers FKO-O-J3A23@MIL.DK, Mobil 6133 2980 eller i tjenestetiden 728 40436 , der til enhver tid kan kontaktes om spørgsmål, i forbindelsen med idrætsforeningens daglige arbejde og virke.

Med sportslig hilsen

Simon Rewers Hansen
Formand