FAQ - Oftest stillede spørgsmål

Her kan du måske finde svar på nogle af de spørgsmål, som du måske måtte have, f.eks.: Hvad er kontingentet?, hvordan med medlemsskab o.s.v.

Klik blot på en blok herunder for at se mere!


Hvad med medlemskab af IFK - hvordan?

Hvordan bliver man medlem?

Du kan enten anvende vores online medlemsregistrering eller downloade nedenstående tilmeldingsskema.

Online medlemsregistrering

Du skal downloade og udfylde nedenstående tilmeldingsskema (WORD) og efterfølgende sende den i lukket kuvert/rutekuvert til:

OS Jørn Uffe A. Dam
FIIN: FES-SKYKAR03

IFK TILMELDINGSSKEMA

Har du spørgsmål i øvrigt, bedes du kontakte foreningens formand. Se mere under Bestyrelsen.

Hvad er kontingentsatserne?

Kontingent for 2017

Tjenestegørende + CIV/U-60= 17,17 kr pr måned, 206,00 kr. om Året.

Tjenestegørende betaler via løn, kontakt Uffe.

Civile over 60 år = 110,00 kr. om året, betalt via bankoverførsel til konto: 7644-1004033.

Kan pensionister være medlem?

PENSIONIST I IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION KARUP

Kære gode ven, kollega, idrætsudøver, nuværende eller kommende pensionist.

Fordi du nu har tilladt dig, eller tænker på, at forlade den synkende flyvende fæstning i forbindelse med din hjemsendelse, skal vi som idrætsforeningen ikke undlade at gøre opmærksom på.

HVIS DU SKAL HA' NOGET UD AF DIN PENSION SÅ DYRK' NOGET MOTION.

DET ER SUNDT FOR HJERTE OG HJERNE
OG DU BLIVER OGSÅ EN BEDRE ELSKER.

HAR DU KRUDT I KANONEN DERHJEMME, SÅ HUSK, AT EN VÅBENTILLADELSE ER NØDVENDIG, OG DEN ER NEMMEST AT FÅ VIA DIN IDRÆTSFORENING.

For lige at ruske op i hukommelsen, så har du som hjemsendt lov til at stille op i alle idrætter under Dansk Militært Idrætsforbund.

Skulle du være hjemsendt fra Hæren eller Søværnet og har bosat dig i Karup området er du også meget velkommen som medlem ved os, og kan frit deltage på IFK hold.

Ved vores idrætsforening kan vi tilbyde dig at deltage i alle træningssamlinger, men også på motionsplan. Vi har skydning, flugtskydning og sortkrudtskytter, spiller golf, tennis og badminton, deltager i motionsløb og marchture og løber/lunter mange gode orienteringsløb hver tirsdag, spiller volleyball i gymnastiksalen, hvor du i øvrigt også kan løfte alt det jern du har lyst til, og futte rundt på en spinningscykle.

Har du lyst til at blive, eller fortsat, at være medlem af IFK, er kontingentet for hjemsendte 60 årige 90 kr. om året, som skal indbetales på Bankkonto 7644-1004033, eller betales kontant til vores kasserer. Vores Kasserer er: OS Uffe Dam 9710 1550 lokal 2741 / mobil: 41996629.

På bestyrelsens vegne

Ole Johnsen
X-sekretær
2990 4811

Hvem skal man kontakte?

Om kontaktinformationer på hjemmesiden

Du finder kontaktoplysninger under "Bestyrelsen", "Kontaktpersoner iøvrigt" samt under de respektive idrætsgrene/udvalg.

Imidlertid udgiver vi også en samlet liste fra tid til anden. Den kan du se eller downloade via nedenstående link.

IFK Udvalg

Adresse og Kontaktformular

Du finder vores adresse på siden "Kontakt os", her kan du også benytte vores kontaktformular hvis du ikke lige kan finde de kontaktoplysninger du har behov for.

Hvad med våbenregistrering?

Det er foreningens sagsbehandler du skal kontakte, hvis du skal have dit våben registreret.

Våbenregistrering
Sagsbehandler
KN Simon Rewers Hansen
Mail: VFK-O-J3PA09@mil.dk
Tlf: 7281 2338
Mob: 6133 2980

Hvordan får man tilskud til et civilt arrangement?

Forud for arrangementer søges bestyrelsen om tilskud via det aktuelle udvalg.

Forudsætninger:

  • medlemskab af IFK
  • deltageren skal repræsentere IFK på Startliste/resultatliste. Påklædning eller anden mærkning skal udvise tilhørsforholdet til IFK jf. de enkelte udvalgs retningslinjer.
  • aktiviteten/konkurrencen kan være militær eller civil, men skal være beslægtet med militære discipliner, herunder DMI.
  • ingen ydelser, såfremt deltagelse sker for landshold, deltagelse i Forsvarets Mesterskaber og lokale IFK mesterskaber m.m..
  • al deltagelse eller tilmelding sker via respektive IFK udvalg.
  • såfremt en af ovennævnte forudsætninger IKKE er opfyldt, kan IFK bestyrelse beslutte om der skal ydes støtte.

Efter deltagelse, henvender man sig til kasseren med resultatliste, der viser man har deltaget.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

IFK giver op til 100 kr. i støtte til Alle former forcivile idrætsarrangementer, såfremt der er mindst 3 IFK medlemmer, der ønsker at deltage.