Policy papers

IFK policy papers

For at give mest muligt gennemsigtighed i, hvordan bestyrelsen arbejder og forvalter foreningens ressourcer, har vi valgt at lægge vores policy papers ud og du kan læse det på dette link.  

Vær opmærksom på, at dette ikke er love men retningslinjer, som bestyrelsen til en hver tid kan ændre, hvis det skulle vise sig uhensigtsmæssigheder eller uklarheder. Seneste version vil altid kunne findes på linket.

Seneste version har fået en ny policy nr. 1 omkring data sikkerhed i foreningen som følge af et nyt EU direktiv der blev indført ved årsskiftet.