Medlemsregistrering

Her på siden kan du melde dig ind i idrætsforeningen Flyvestation Karup via nedenstående onlineformular. Formularen sendes automatisk til foreningens sekretær.

Du skal være opmærksom på flg.:

Familie
Ønskes familiemedlemskab af kone / børn så er det ikke muligt at få trukket deres medlemskab over lønnen, der skal laves en bankoverførsel til konto nr. 7644 – 1004033, som indeholder: Cpr.nr., Fulde navn, Adresse, Årstal, Mail-adresse.
VIGTIGT: Du skal markere "NEJ" i rubrikken "Løntræk".

Indholdelsesbegæring - Løntræk
Som ansat i Forsvaret trækker vi automatisk kontingent i din månedlige løn. Du skal dog give tilsagn om dette ved at markere "JA" i rubrikken "Løntræk".