Kontaktpersoner iøvrigt

Den daglige drift af idrætsforeningen Flyvestation Karup varetages af nedenstående kontaktpersoner.


FsnKar_jpg.jpgIdrætsmeddelelser og fg. Sekretær
SSG/P Ole Johnsen
Mail: ifk080851@hotmail.com
Tlf:
Mob: 2990 4811

Våbenregistrering
Sagsbehandler
KN Simon Rewers Hansen
Mail: VFK-O-J3A23@mil.dk
Tlf: 728 40436
Mob: 6133 2980

IFK Webmaster
Formand
KN Simon Rewers Hansen
Mail: VFK-O-J3A23@mil.dk
Tlf: 728 40436
Mob: 6133 2980