IFK Generalforsamling

Udgivet den 9. marts 2017 - 14:44

IFKAR-Nyhedsbillede.jpgIFK Generalforsamling

16/03/2017 Kl. 9:00 - Kl. 10:00 

Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem.

(Torsdag den 16. MAR 2017 kl. 09:00). Dagsorden ifølge lovene.

  1.  Valg af dirigent.
  2.  Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.
  3.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab. Viser budget for 2017.
  4.  Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag fra medlemmerne. Kun bestyrelsen havde forslag, som herunder er fremhævet.
  5.  Fastsættelse af kontingent. Hæves til 17,17 kr. for tjenestegørende. For øvrige medlemmer er kontingentet 220 kr. Under 60 år og 110 kr. over 60 år.
  6.  Valg af formand (i ulige år)
  7.  Valg af bestyrelse og suppleanter jf. para 8.
  8.  Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. para 9.
  9.  Eventuelt.

IFK BESTYRELSE

Forslag

Forman KN Simon Rewers Hansen 2017 – 2019 Villig til genvalg

Næstformand SSG Jan Nielsen 2017 – 2019 Villig til genvalg

Kasserer OS Jørn Uffe Dam 2017 – 2019 Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem OS Berit Elbæk Christensen 2017 – 2019 Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem OS Jannik V. Henriksen 2017 - 2019 Ej villig til genvalg Bestyrelsen foreslår SG Jonas Stensdal Klitte fra AFTC, som afløser for Jannik.

1. Suppleant FOKS Eva Charlotte Lenchler 2017 – 2019 Villig til genvalg

Revisor SSG Tina Rasmussen 2017 – 2019 Villig til genvalg

Revisor suppleant OASS Inger Johansen 2017 – 2019 Villig til genvalg

Sekretær Stadig ingen fundet, (pt. varetager Ole jobbet som fg. Sek.)

Kom i roligt medlemmer, lyt til FM beretning, og få lidt kaffe m.m.

Tags: