Trænings biathlon orientering

Udgivet den 23. marts 2017 - 17:46

Biathlon træning.jpg 

Søndag d. 30 april 2017 vover vi pelsen og arrangerer et lille O-biathlonstævne.

Vi tilbyder 4 baner på den klassiske distance.

- lang bane ca. 8-9 km.

- mellem lang bane ca. 6,5 km

- mellem bane ca. 5 km.

- kort bane ca. 3,5 - 4 km

Dertil kommer der en punkt O-bane på ca. 2 km. Med 6 mål, 3 i banen og 3 udenfor.

Løbsområdet vil være Skive øvelsesterræn, baner vil være så svære som terrænet muliggør.

Mødestedet er skydebanerne ca. 3 km. Syd for Skive kaserne. Der vil være afmærk-ning med postskærme på rute 186.

Der er indskydning mellem kl. 0930 - 10.30. Derefter en kort velkomst og instrukti-on. Første start forventes kl. 11.00

Tidtagning er med EMIT, eget briknr. Oplyses ved tilmelding.

Tilmelding imødeses senest søndag d. 23. april til Varny Vestergaard,

mail: vsv@webspeed.dk med oplysning om navn, bane, EMIT nr. , Klub

Hvis der er nye løbere som vil prøve og man mangler gevær bedes dette oplyst. Vi vil forsøge at skaffe, kan dog ikke give nogen garanti for nuværende.

Deltagerpris kr. 50,00 som IFK betaler.

Instruktion med de sidste detaljer udsendes i ugen op til løbet.

Vel mødt

Lennart Kristiansen & Carsten Helligsø

Tags: