Om Skydeudvalget

Udgivet den 14. februar 2014 - 19:28

Om Skyde udvalget

Formål:
Det er udvalgets formål, at fremme den militære og civile skydning, og gennem træning at gøre skytterne bedre. Udvalget planlægger træningsdage, deltagelse i stævner, meddelelse herom udsendes i IFK Idrætsmeddelelser.

Udførsel:
Generelt plejer skydeudvalget at iværksætte pistolskydetræning hver mandag i MAJ, JUN, AUG og SEP måned op til DMI mesterskaber, samt 4 til 5 skydebanedage med Karabin.
Udvalget arrangerer hvert år et lokalt IFK mesterskab. Dette mesterskab kan udføres i forbindelse med træning eller i forbindelsen med DMI mesterskaber. Der skydes mesterskab i Pistol 1, Pistol 2, Karabin og Feltskydning, og en samlet vinder af de 4 skydninger (Årets Skytte). Derudover skydes der om Lucaspokalen, en pistolskydning med flere serier.

Faste skydeledere:
Foreningens skydeudvalg har godkendt følgende som skydeledere (den person, der leder skydningen og er ansvarlig for sikkerheden):

SSG F. Elbæk CSW, CSG P.E. Sørensen CSW, SSG T. Houmann HW, SSG S.E. Nielsen HW, SSG M. Nyrum AFTC, OS J.U.A. Dam FBE, LT A.H. Hartov, ACW MJ MJ V.S. Vestergaard, HOK, OS B.T. Jørgensen, AFTC, PL S.Kempel, CSW, OS C.H. Rasmussen, HW, SSG M.H. Jensen, AFTC.

IFK Skydeudvalg eller faste skydeledere skal selv bestille skydebaner til træning for IFK. Derudover kan enkelte skytter meddeles særskilt tilladelse til at stå som skydeleder.Navnene på disse meddeles i hvert enkelt tilfælde til HW-KARBEV af skydeudvalgsformanden.Idrætsforeningens skydeaktiviteter gennemføres efter de af Dansk Skytte Union og De Danske Skytteforeninger (DDS) udgivne bestemmelser.

Flyvestationens skydebaner og skydeterræn er godkendt til brug for civile skytteforeninger af justitsministeriets skydebanesagkyndige.Godkendelsen som skydeleder kan til enhver tid tilbagekaldes.

P.F.V
Jørn Uffe A. Dam
Skydeudvalgsformand
Flyvestation Karup den 20. februar 2014.

 


 Se mere på udvalgets side...

Tags: