IFK generalforsamling

Udgivet den 19. februar 2019 - 9:39

IFK GENERALFORSAMLING

Idrætsforeningen Flyvestation Karup, afholder ordinær generalforsamling på KFUM Soldaterhjem.
Fredag den 15. MAR 2019 kl. 09:30

Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand (i ulige år)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 9.
9. Eventuelt. Forslag hertil skal tilsendes formanden KN Simon Rewers, på mail: FKO-O-J3A23@mil.dk så tidlig som muligt og senest den 01. MAR, (OBS: herunder også forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, forslag til lovændringer, kontingent m.v.)

Forslagene bekendtgøres til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen via en Idrætsmeddelelse.


IFK BESTYRELSE

Formand  KN Simon Rewers Hansen 2017 – 2019  På valg 
Bestyrelsesmedlem SSG Jan Nielsen  2017 – 2019  På valg 
Bestyrelsesmedlem SSG Jørn Uffe Dam 2017 – 2019  På valg
Bestyrelsesmedlem OS Jonas Stensdal Klitte 2017 – 2019 På valg 
Bestyrelsesmedlem  OS Berit Elbæk Jordalen 2018 – 2020 Ønsker at blive afløst.
1. Suppleant FOKS Eva Charlotte Lenchler 2017 – 2019 På valg 
Revisor  SSG Tina Rasmussen 2017 – 2019 På valg 
Revisor Suppleant OASS Inger Johansen 2017 – 2019 På valg
Sekretær  PT Ikke konstitueret (pt. varetager Ole jobbet)

 
 
  
   
   
   
 
    

Tags: