IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION KARUP

Udgivet den 12. januar 2016 - 20:10

IDRÆTSFORENINGEN FLYVESTATION KARUP

IFKAR-Nyhedsbillede.jpgIFK er en af de største militære idrætsforeninger i Danmark. 
Pt. har vi ca. 1500 medlemmer inkl., vore civile giromedlemmer.
For 4 år siden var vi godt 1700 medlemmer og faktisk landets næststørste idrætsforening.
IFK har altid været fremme i støvlerne, når det angik deltagelse i forskellige mesterskaber, og vi har haft folk med i alle discipliner under DMI.

IFK varetager den frivillige idræt på flyvestationen og har en række gode tilbud om træning og konkurrencer inden for en bred vifte af idrætter. Idrætten er en del af forsvarets virksomhedskultur, og praktiseres enten som tjenstlig idræt (militær fysisk uddannelse og træning) eller som frivillig idræt med aktiviteter, som i de senere år har udviklet sig fra tidligere tiders traditionsbundne idrætter (fægtning, skydning, forhindringsbaneløb, orienteringsløb, feltsport og terrænsport) til moderne discipliner (fodbold, håndbold, volleyball, svømning, triathlon – og biathlon, cykling, faldskærmsudspring, badminton, tennis, bordtennis, flugtskydning, golf og lign.)

IFK støtter vore medlemmer økonomisk, når de deltager for IFK, det være sig både til militære som civile stævner og mesterskaber. Til de militære mesterskaber har udøveren desuden ret til en rejseordre, for at få en merudgiftsgodtgørelse. Enhederne skal selv budgettere for det.

IFK har en hjemmeside der hedder: www.ifkar.dmif.dk , på denne side kan man læse alt om Idrætsforeningen og dens virke, under Idrætsudvalg kan man se, hvilke formænd og udvalg der findes til de forskellige idrætsdiscipliner, og hvordan man kommer i kontakt med dem.

HVORFOR denne lille introduktion – JOOOO det er for, at jer der modtager denne Idrætsmeddelelse vil sprede budskabet, om at jeres kollegaer bliver medlem af IFK, og opfordre alle til at deltage i de mange tilbud som videregives via disse idrætsmeddelelser.
Medlemsskabet af IFK koster 15,17 kr. pr. måned. Beløbet trækkes over lønnen. Det eneste de nye medlemmer skal gøre er at kontakte IFK Kasserer OS Jørn Uffe Dam, FES-SOKAR03, mobil: 41 99 66 29. og bede om et medlemskab. Opgiv grad, cprnr. Medarb nr., navn og enhed og gerne mob. Nr.

Hjemsendte medarbejdere fra FSNKAR kan selvfølgelig også være medlem af IFK. Er man over 60 år er prisen ½’veret. Send mail til ovennævnte kasserer og send samme oplysninger, denne gang på mail: FES-SOKAR03@mil.dk er I interesseret i yderligere oplysninger kan I ringe til kassereren, eller Formanden Simon Rewers mob: 61 33 29 80, eller undertegnede.

Tags: