DMI stævner flyttes til 2.halvår

Udgivet den 11. februar 2021 - 13:57

DMI har netop afholdt bestyrelsesmøde.IFKAR logo.jpg

På mødet blev der bla drøftet hvordan stævneaktivitet vs COVID 19 vs risikoen for aflysninger skulle håndteres.

Efter mange drøftelser blev det vedtaget, at al stævneaktivitet i 1. halvår af 2021 udskydes til 2. halvår af 2021. Udskydelsen skal ses i lyset af, at den nuværende COVID-19 situation/prognose for foråret er behæftet med en stor del usikkerhed.

På den måde undgår vi forhåbentligt meget af den dobbeltplanlægning, som har været en kedelig konsekvens af sidste års nedlukninger/forsamlingsforbud.

DMI’s Orienterings- og Repræsentantskabsmøde er af samme årsag flyttet til den 20-21. august på Comwell i Middelfart.

Vi glæder os til at kunne invitere til stævner og mesterskaber i 2. halvår af 2021, og vi håber at få de nye datoer på plads inden påske.

 

STÆVNEKALENDER 2021

Tags: