IFK O-LØBS, FELT - OG TERRÆNSPORTSUDVALG

Formål:
Det er udvalgets formål, at personellet får så stort kendskab til de 3 idrætter (OFT), at de selvstændigt kan gennemføre et orienteringsløb og gennemføre terrænsportsmærke disciplinerne til Bronze. At de ved deltagelse i feltsport kan opnå et resultat, der som minimum svarer til et middelstandpunkt for alle deltagerne, på dagen.

Udførsel:
Helikopter Wing Karup Idrætsbefalingsmand (WKAR-IDBM) planlægger det ugentlige tirsdagsorienteringsløb, ved at skaffe skovtilladelser, skaffe orienteringsløbskort og sørger for de materielle forudsætninger er til stede for gennemførslen for den enkelte banelægger. Banelæggeren udpeges af WKAR-IDBM blandt IFK medlemsskare, ung som gammel, der har de nødvendige forudsætninger herfor. 

IFK OFT-udvalg kan i samarbejde med banelæggeren planlægge forskellige sværhedsgrader, ligesom der kan indlægges andre discipliner der relaterer sig til udvalgets formål.

Orienteringsløb:
IFK Mesterskaber planlægges til afholdelse i OKT/NOV måned hver år. Der uddeles præmier efter deltagerantallet jf. IFK policy paper.

Terrænsport:
Punktorientering, HGR kast og orienteringsløb. IFK deltager ved CFI mesterskaber i, der gerne afholdes i MAJ/JUN måned hvert år. IFK har pt. ingen selvstændige mesterskaber.

Feltsport:
Pistolskydning, Kortlæsning, Afstandsbedømmelse, HGR kast og orienteringsløb. IFK deltager ved DMI mesterskaber, der plejer at være planlagt i AUG/SEP måned. IFK har pt. ingen selvstændige mesterskaber.

P.F.V
J. NIELSEN
Formand for OFT-udvalget